FATURALAMA VE ÖDEME SÜRECİ

Faturalama ve Ödeme SüreciHer ayın sonunda Dağıtım Şirketi tarafından serbest tüketicinin sayacı okunur ve endeks bilgileri sisteme girilir. Ağaoğlu Enerji, yapılan sözleşme doğrultusunda indirimli faturayı hazırlar. Faturanın serbest tüketiciye ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ödeme yapılır.

EPDK Ulusal Elektrik Tarifleri.