HEDEFLERİMİZ

  • Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirerek enerjide dışa bağımlılığı azaltmak.
  • 2020 yılında 1000 MW enerji yatırımı geçekleştirmek.
  • Enerjinin verimli kullanılma stratejisi doğrultusunda kojenerasyon ve trijenerasyon enerji santrali yatırımlarını yapmak.